KURGAN

Theresa og Dmitri besøger Børnecentret Mostovic. Fotograferet sammen med elever, forældre og lærere.

RUSS-HOPES arbejde er nu primært fokuseret i Kurgan

Når vi fra vesten støtter arbejdet med blinde og handicappede børn i Kurgan, giver det så meget opmærksomhed og anerkendelse, at kommunen nu forstår, at det er et godt stykke arbejde der gøres og derfor er kommunen nu også begyndt at støtte aktiviteterne.

Vi får gang på gang bekræftet, at støtten fra vores forening har givet nyt fokus, nyt håb og nye muligheder for blinde, svagtseende og handicappede børn i Kurgan. Deres taknemmelighed til os er overvældende.
 
Herunder kan læses om de forskellige projekter foreningen støtter i Kurgan.

Biblioteksprojektet i Kurgan

Kamma og Evelina har fulgt et projekt på et bibliotek, hvor nogle frivillige personer, (professionelle lærere) tog initiativ til at give blinde børn undervisning. De brugte bibliotekets lokaler og klarede sig udelukkende med støtte fra private. Foreningen ”Russ-Hope” har for flere år siden doneret ret mange penge til deres arbejde. Dette betød, at de kunne købe møbler og musikinstrumenter.

Foreningen har også støttet flere blinde unge mennesker individuelt, da de viste gode evner, trods meget lidt skoleundervisning. De er i flere år blevet undervist af 3 lærere og vil nu kunne tage en uddannelse som massør, fysioterapeut og musiklærer. Dette støtter vi fortsat.

Dmitri (bosat i Helsingør) og Evelina (bosat i Moskva) har besøgt dem ca. 1 gang om året, senest her i oktober 2010 og er imponerede over det arbejde der gøres. 

Dette biblioteksprojekt ses som en konstant hjælp til forskellige blinde børn, unge og deres forældre.

Rehabiliteringscenter for blinde og svagtseende

Efter at biblioteksgruppen var startet, kom der mere fokus på blinde børns behov i Kurgan. Myndighederne stillede en bygning til rådighed, som frivillige satte i stand. Evelina og Kamma støttede denne gruppe. Desværre solgte myndighederne bygningen efter at de frivillige havde brugt mange kræfter på at gøre den næsten funktionsdygtig.

Efter et officielt besøg af præsident Putin, blev der anvist 2 nye bygninger til blinde-børn centret. ”Russ-Hope” planlagde at støtte med diverse inventar, under forudsætning af, at Kurgan kommune betalte drift og bygninger.

Nogen af de ansvarlige måtte gå af og helt nye personer blev ansat. Dette rehabiliteringscenter for blinde og svagtseende, fungerer nu med plads til 60 børn. 20 børn kan bo på stedet, andre 20 børn kan komme hver dag og få undervisning, og bo hjemme, endelig er der 20 børn, som er tilknyttet centeret, som kan komme af og til og få støtte og undervisning.

Dette center drives 100 % i kommunalt regi, vores forening har ikke givet økonomisk støtte til det, men vi glæder os over, at det er blevet etableret og fungerer på trods af den vanskelige start.

Børnecenteret Mostovik
I foreningen ”Russ-Hope” har vi desuden støttet en gruppe, som har arbejdet privat med blinde børn i en lejlighed, hvor vi støttede ved at betale huslejen. Denne gruppe er nu flyttet til det nyetablerede Børnecenter Mostovik, og vi skal ikke betale husleje mere, det gør kommunen. Centeret er stort, fungerer som en slags SFO for almindelige børn. I dette center er etableret en afdeling for blinde og handicappede børn.  Her er der 33 børn, som ledes af Nadeshda. Hun er en ildsjæl, som såvel Kamma som Evelina og Dmitri har mødt. Foreningen ”Russ-Hope” har støttet arbejdet på denne afdeling, så de kunne købe møbler og inventar samt musikinstrumenter.


Theresa, Dmitri og Evelina besøgte Børnecenteret i Kurgan i oktober 2010.

Nu har Børnecenteret Mostovik fået lov til at benytte endnu en lejlighed i samme opgang. Kommunen betaler nu huslejen, personalets løn og vil stå for renoveringen. Denne lejlighed indrettes til fysioterapi og undervisning: musik, kunst og andre kreative fag. Det betyder meget for børn og personale, at de har fået mere plads. Vi har i foreningen igen bidraget med penge, så de kunne købe møbler, træningsudstyr og lign. Enkelte unge, med gode musiske evner, har fået en specialcomputer og en synthesizer, så de kan komponere og øve sig. Dette vil give dem store muligheder for deres fremtid.

Foreningen har også givet støtte til, at enkelte unge kunne få skoleundervisning med professionelle lærere, så de kan fortsætte i et uddannelsesforløb.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

31.12 | 15:05
RUSS-HOPE Has received 9
12.12 | 07:27
Sidste nyt Has received 4
02.12 | 12:07
RUSS-HOPE historie Has received 3
07.10 | 01:44
Generalforsamling Has received 1
You liked this page